ทำไม “ชิลี” กลายเป็น startup hub ของทวีปอเมริกาใต้

ต่อการใช้ชีวิตแบบสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจัด เรียกว่าเป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ในด้านการใช้ชีวิตและเริ่มต้นทำธุรกิจ

ชิลีกับเป้าหมายแห่งการเป็นเมืองศูนย์กลางของ Startups, Entrepreneur และ Innovation แห่งทวีปละตินอเมริกา

ชิลี ประเทศขนาดกลางในทวีปละตินอเมริกา ที่ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น “Canada of Latin America” ซึ่งหมายถึง การเป็นเมืองใหม่ที่มีขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและพร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืน

Santiago เมืองหลวงของประเทศ คือเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบหลักแห่งการเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ ด้วยขนาดของจำนวนประชากรประมาณ 7 ล้านคน (จาก 18 ล้านคนทั้งประเทศ) ประชากรในวัยทำงานล้วนเป็นผู้มีการศึกษาดี สภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองก็ปลอดภัย ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจัด เรียกว่าเป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ในด้านการใช้ชีวิตและเริ่มต้นทำธุรกิจ

จุดเด่นของชิลี

ชิลีมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจจากทั่วโลก

  • เมื่อเทียบกับชาติอื่นในอเมริกาใต้ในด้านภาษี โดยเฉพาะภาษีธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ชิลีคือ ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำที่สุด
  • ชิลีถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 13 ของโลก
  • เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคงที่ ในอัตรา 5-6% ต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 15 ปี
  • ความโปร่งใส ไร้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น โดยชิลีได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 1 จากทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และอยู่อันดับที่ 20 ของโลกที่มีอัตราการคอร์รัปชั่นต่ำที่สุด
  • รัฐบาลสนับสนุนให้มีการลงทุนด้าน R&D โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษี 35% กับค่าใช้จ่ายในด้านวิจัยและพัฒนา
  • เมือง Santiago เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีการผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวยุโรป และอเมริกาใต้อย่างกลมกลืน รวมถึงการมีระบบขนส่งสาธารณะที่สมบูรณ์
  • ชิลีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี (IT City) ของทวีป และมีความเป็นไปได้สูงมาก เมื่อดูจากจำนวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เนตของประเทศในปัจจุบัน มีอัตราสูงกว่าทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้
  • มีการจัดตั้งย่านแห่ง Startups ที่ชื่อ Chilecon Valley ที่เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ Startup มาเพื่อแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เมื่อกล่าวถึงวงการ Startups แล้ว ลองมาดูในรายละเอียดกันบ้างว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจ

รัฐบาลชิลีได้ก่อนตั้ง Start Up Chile (SUP) หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ Startups มาตั้งแต่มี 2010 และมีโปรแกรมการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการ Startups มากมายเช่น การให้เงินทุนสนับสนุนสูงสุด ประมาณ ​2.5 ล้านบาท พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการทำวีซ่า การจัดหาพื้นที่ทำงาน พร้อมจับเข้าร่วม incubation program แก่เหล่า Startups จากทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมพัฒนาเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิง และหาก Startups รายใดมีผลงานโดดเด่น ก็จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในขั้นสูงต่อไป

จนถึงปัจจุบัน Start Up Chile ได้ให้การสนับสนุนเหล่า Startups ไปแล้วกว่า 1,600 ราย รวมมูลค่าเงินลงทุนสนับสนุน มากกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราความสำเร็จของโครงการที่ 54% และธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรม สามารถเกิดขึ้นจริงและสร้างรายได้แล้วกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ และล่าสุดในปี 2018 สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้มากกว่า 392 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับ 1 ใน 4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เมื่อมองจากความพยายามของภาครัฐในการผลักดันให้ชิลีเป็น Chilecon Valley ประกอบกับปัจจัยเกื้อหนุนอื่นแล้ว เชื่อว่าชิลีจะเป็นประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการแข่งขัน และก้าวขึ้นสู่การเป็น Startups, Entrepreneur และ Innovation ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน